Құрметті клиенттер!

 

2024 жылғы 28 наурыздан бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

1)   «Bereke Bank» АҚ-да қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары.

2)   «Bereke Bank» АҚ-да ағымдағы шот ашу және қызмет көрсету талаптары;

3)   «Bereke Bank» АҚ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары;

Құрметті клиенттер!

 

2024 жылдың  22 ақпанынан бастап  Серіктес арна үшін куелесі стандартты үлгі күшіне енеді:

- Клиенттерді тарту жөніндегі талаптар

Құрметті клиенттер!

      

2024 жылғы 25 қаңтардан бастап банктік қызмет көрсету шартының келесі үлгілік нысаны қолданысқа енгізіледі:

1)   «Bereke Bank» АҚ-да корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету талаптары.

Құрметті клиенттер!

2023 жылғы 29 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсету шартының келесі үлгілік нысаны қолданысқа енгізілетіні туралы хабарлаймыз:

1) «Bereke Bank» АҚ-да корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету шарттары.

Құрметті клиенттер!

 

2023 жылғы 21 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсету шартының келесі үлгілік нысаны қолданысқа енгізілетіні туралы хабарлаймыз:

 «Bereke Bank» АҚ-да мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптары (заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот орындаушыларына, кәсіби медиаторларға арналған).

Құрметті клиенттер!

2023 жылғы 21 шілдеден бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

1)   «Bereke Bank» АҚ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

2)   «Bereke Bank» АҚ-да ағымдағы шот ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

3)   «Bereke Bank» АҚ-да мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

4)   «Bereke Bank» АҚ-да Корпоративтік Төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету талаптары

 

Құрметті клиенттер!

          

2022 жылғы 28 желтоқсаннан бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

1) «Bereke Bank» АҚ-да Digital банктік қызмет көрсетудің жалпы талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

2) «Bereke Bank» АҚ-да ағымдағы шот ашу және қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

3) «Bereke Bank» АҚ-да мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустер, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

 4) «Bereke Bank» АҚ-да қашықтан банктік қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

 5) «Bereke Bank» АҚ-да ұсақ қолма-қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

6) «Bereke Bank» АҚ-да кешенді инкассация қызметтерін көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін).

Банк сервистерінің атауының өзгеруіне байланысты 2022 жылғы 23 желтоқсаннан бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгілік нысандары қолданысқа енгізіледі:

1) Сауда/сервис кәсіпорнында төлем карталарын ұстаушыларға қызмет көрсету туралы шарт.

Банк сервистерінің атауының өзгеруіне байланысты 2022 жылғы 23 желтоқсаннан бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгілік нысандары қолданысқа енгізіледі:

«Bereke Bank» АҚ-да корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету талаптары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторларға арналған).

Банктің атауын өзгертуге байланысты 2022 жылғы 14 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсетудің мынадай үлгілік нысандары қолданысқа енгізіледі:

1) "Bereke Bank" АҚ-дағы digital банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттары (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

2) "Bereke Bank" АҚ-да (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) ағымдағы шотты ашу және оған қызмет көрсету шарттары;

3) "Bereke Bank" АҚ-да мерзімді және жинақ салымдарын орналастыру шарттары (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

4) "Bereke Bank" АҚ-дағы қашықтықтан банктік қызмет көрсету шарттары (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

5) "Bereke Bank" АҚ-ға (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін) айырбасталатын қолма-қол ақшаны дайындау және жеткізу қызметтерін көрсету жөніндегі шарттар;

6) "Bereke Bank" АҚ-да кешенді инкассация қызметтерін көрсету жөніндегі шарттар (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін);

7) "Bereke Bank" АҚ-да (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін)жеке сейфті (торкөзді) жалға алу шарттары;

8) "Bereke Bank" АҚ-да қолма-қол ақшаны инкассациялау шарттары (заңды тұлғалар, дара кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылары, кәсіби медиаторлар үшін).

Банк атауының өзгеруіне байланысты 2022 жылғы 14 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

1) Сауда/сервис кәсіпорнында төлем карталарын ұстаушыларға қызмет көрсету туралы шарт 

Банк атауының өзгеруіне байланысты 2022 жылғы 14 қыркүйектен бастап банктік қызмет көрсетудің келесі үлгі нысандары қолданысқа енгізіледі:

  1. «Bereke Bank» АҚ-да корпоративтік төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету талаптары  (заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылар, кәсіби медиаторлар үшін);