Жеке тұлғаларға Аударымдар

Шекарасыз аудармалар

 • Халықаралық аударымдар

  SWIFT аударымдар

  Жеке және заңды тұлғалардың шоттарына

  • Комиссия: аударым сомадан 0.2% бастап
  • Орындау мерзімі: 1-ден 3 жұмыс күніне дейін

  ТМД елдеріне аударымдар

  Дебеттік карталардан теңгеде

  • Комиссия: 0 ₸-ден аударым сомасының 1%-на дейін 
  • Тәуліктік лимит:  500 000 ₸
  • Орындау мерзімі: Лезде 

  РФ-қа шот нөмірі бойынша 

  Дебеттік карталардан теңгеде

  • Комиссия: соманың 0,1% 
  • Тәуліктік лимит:  4,2 млн ₸
  • Орындау мерзімі: 1 жұмыс күнінен 3 жұмыс күніне дейін 
 • Қазақстанның ішінде аударымдар

  Шот нөмірі бойынша

  ҚР басқа банктеріне

  • Комиссия: 0,2%-дан бастап 
  • Орындау мерзімі:  1 жұмыс күні 
  • Тәуліктік лимит: 4,2 млн ₸

  Банк ішіндегі аударымдар 

  Дебеттік карталардан

  • Комиссия: 0 ₸
  • Орындау мерзімі: Лезде
  • Тәуліктік лимит: 4,2 млн ₸

  Телефон нөмірі бойынша

  ҚР басқа банктеріне

  • Комиссия: 10 ₸
  • Орындау мерзімі: Лезде
  • Тәуліктік лимит: 4,2 млн ₸