Қаржылық көрсеткіштер мен есептер
Аудиттелген қаржылық есептілік
Жылдық есептер
Капитал
130.79 млрд. тенге
Активтер
1694.92 млрд.тенге
Несиелік портфель
1171.38 млрд.тенге
Клиенттердің алдындағы міндеттемелер
1431.14 млрд.тенге
(Шығын)/есепті кезеңдегі пайда
(128.98) млрд. тенге
01.01.2023 жылғы көрсеткіштер:
Пруденциалдық ережелер
На 1 число месяца
Бухгалтерлік баланс
На 1 число месяца
Кірістер мен шығыстар
На 1 число месяца